Tożsamość narodowa pokolenia przełomu XIX i XX wieku

Ludzie sztuki zawsze interesowali się „polską duszą”, pytając o tożsamość narodową Polaków.

Zagadnienia te nieobce były także ludziom przełomu XIX i XX wieku.

Sprawy przeszłości Polski, ważnych wydarzeń historycznych podlegały wielu dyskusji i analizom, a rozważania dotyczyły nie tylko wielkich, wspaniałych osiągnięć, ale i porażek, słabości i zła.

To prawda, że sprawy wolności, narodowości i obowiązków wobec ojczyzny, szczególnie wysoko podnosili romantycy, a powrót do nich przez pokolenie przełomu wieku XIX i XX oznaczał, ze ponownie sprawy te stały się jakże aktualne dla Polaków.