Psychika ludzka w kręgu zainteresowań artystów przełomu XIX i XX wieku

Wachlarz zainteresowań artystów tego okresu był szeroki.

Oprócz fascynacji ciałem  – w kręgu zainteresowań – była również ludzka psychika.

Koncentrowano się na emocjach, pamięci, doświadczeniach, uprzedzeniach, a wszystko to w odniesieniu do percepcji otaczającego świata.

Skupiano się na relacjach jednostki i społeczeństwa.

Ponownym analizom poddawano szereg zagadnień poruszanych przez artystów minionych epok, szczególnie zaś interesowano się kwestią narodowowyzwoleńczą.

Była to dyskusja niezwykle szeroka, bowiem objęła wszystkie dziedziny sztuki, m.in. teatr, malarstwo, grafikę, literaturę.