Dla wsparcia

Gdy Boryna się żenił, był już stary i dlatego wziął do pomocy parobków.