„Dlaczego klasycy” Zbigniewa Herberta

  • Wiersz z 1969 roku, z tomu „Napis”.
  • Zaliczany do liryki bezpośredniej.
  • Wiersz jest nawiązaniem do antyku, wojny peloponeskiej (431–404 p.n.e. między Atenami i Ateńskim Związkiem Morskim, a Spartą i Związkiem Peloponeskim), postaci Tukidydesa, który spóźnił się z pomocą, odsieczą i spotkało go za to wygnanie.
  • Dalsza część wiersza przenosi nas w czasy współczesne, które autor poddaje krytyce i przeciwstawia je minionym czasom starożytnym.
  • Mamy zestawienie wartości, które powinny stać się wzorcem dla ludzi.
  • Godność, odpowiedzialność, opanowanie, dobro, prawda czy piękno mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.
  • Człowiek współczesny powinien właśnie na nich tworzyć własny kodeks etyczny.
  • Poeta krytyce podaje też sztukę, która jedynie ukazuje przeżycia twórcy.
  • Wiersz napisany prostym, „prozaicznym” językiem.
  • Utwór to wiersz wolny, bezrymowy, ze strofami różnej długości.