Rzeczowniki

Rzeczowniki to odmienne części mowy, pytamy o nie kto?, co? lub stawiamy pytania przypadków zależnych.

Podstawką funkcją rzeczowników jest nazywanie. Wszystko, co nas otacza – to rzeczowniki. Mogą one nazywać konkretne przedmioty, osoby, zwierzęta, rośliny, zjawiska, uczucia, pojęcia, a także czynności i stany, np.

 • nauczyciel,
 • stół,
 • pies,
 • róża,
 • złość,
 • pisanie,
 • młodość.

Rzeczowniki zakończone na -um (muzeum, liceum, technikum) nie odmieniaj a się w liczbie pojedynczej, odmiana w mnogiej przybiera formę:

 • M. licea, muzea,
 • D. liceów, muzeów,
 • C. liceom, muzeom,
 • B. licea, muzea,
 • N. liceami, muzeami,
 • Mc. liceach, muzeach,
 • W. licea!, muzea!

Rzeczowniki typu skrzypce, drzwi, grabie, nożyczki nie mają liczby pojedynczej. Występują wyłącznie w liczbie mnogiej. Takie wyrazy łączą  się z liczebnikami zbiorowymi, np.

 • troje skrzypiec,
 • czworo drzwi,
 • dwoje grabi.

Rzeczowniki nieodmienne, np. kiwi, jury, kakao, Toronto, Tokio.

 • Pojadę do Toronto.
 • Nigdy nie byłam w Toronto.
 • Urodziła się w Toronto.

Kłopot może sprawić odmiana rzeczownika przyjaciel, poprawna wygląda następująco:

 • M. przyjaciel   przyjaciele
 • D. przyjaciela   przyjaciół
 • C. przyjacielowi   przyjaciołom
 • B. przyjaciela   przyjaciół
 • N. przyjacielem   przyjaciółmi
 • Mc. przyjacielu   przyjaciołach
 • W. przyjacielu!   przyjaciele!

Dopuszcza się dwa rodzaje dla kilku rzeczowników:

 • (ten) klusek – (ta) kluska,
 • (ten) rodzynek – (ta) rodzynka,
 • (ten) zapisek – (ta) zapiska,
 • (ten) mórg – (ta) morga.

W dopełniaczu liczby mnogiej poprawne są zarówno formy bezkońcówkowe, jak i z końcówką -ów, np.

 • rodzynek – rodzynków,
 • klusek – klusków.

Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby, a ich odmiana to deklinacja.