Dlatego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dlatego przysłówek Zaskoczył ich twój wynik, dlatego stanęli jak wryci.
spójnik wynikowy Nie uczyłeś się , dlatego nie zdałeś egzaminu.