Dlaczego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dlaczego przysłówek

(z jakiej przyczyny)

Dlaczego wyjeżdżasz?