Dla [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dla przyimek Dla niej zrobił wiele.