Denerwująco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
denerwująco przysłówek Jego pesymizm działa denerwująco.