Decydująco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
decydująco przysłówek Na moje stanowisko decydująco wpłynęło twoje rozpoznanie.