Dawno temu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dawno temu przysłówek Było to dawno temu.