Dawno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dawno przysłówek Byłem tam już dawno.