Darmo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
darmo przysłówek Darmo walczył o pierwszą lokatę.