Daremnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
daremnie przysłówek Daremnie prosił o pomoc.