Daleko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
daleko przysłówek Pojechał daleko stąd.