Do [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do przyimek Samochód wjechał do garażu.