Długi [wyrazy przeciwstawne]

  • Długi, mający znaczny wymiar, daleko ciągnący się, długotrwały, przewlekły.
  • Przeciwstawne:
    • krótki,
    • niedługi,
    • krótkotrwały.