Koc [synonimy]

  • Pled.
  • Dera.
  • Przykrycie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]