Długo [synonimy]

  • Godzinami.
  • Latami.
  • Kopę lat.
  • Do grobowej deski.
  • Do śmierci.
  • Do późnej nocy.
  • Do białego rana.
  • Daleko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]