Długotrwały [synonimy]

  • Długofalowy.
  • Długookresowy.
  • Przewlekły.
  • Chroniczny.
  • Ciągły.
  • Zastarzały.
  • Zadawniony.
  • Długi.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]