Demitologizacja

  • Sposób przedstawienia postaci, zjawisk, zdarzeń i rzeczy.
  • Pozbawienie opowieści mitycznych ich pierwotnego charakteru.
  • Obalenie mitu związanego z daną postacią lub wydarzeniem.
  • Inaczej odmitologizowanie.