Drobnomieszczaństwo

  • Dawniej warstwa społeczna.
  • Obejmowała mieszkańców miast mających niewielką własność prywatną.
  • Niekiedy słowo używane pogardliwie.
  • Określenie pewnego sposobu postępowania i myślenia, wskazujących na brak inteligencji, ambicji.
  • Drobnomieszczaństwo to inaczej kołtuństwo.