Zapieczętować [synonimy]

  • Zamknąć.
  • Zalakować.
  • Zaplombować.
  • Nałożyć pieczęć.
  • Plombować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]