Do dziś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do dziś przysłówek Do dziś nie byłem pewny jej pomocy.