Dokądkolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dokądkolwiek zaimek przysłowny nieokreślony Dokądkolwiek pójdę znajduje przyjaciół.