„Do moich synów”

Pieśń nowych Legionów, z przełomu lat 1914/1915. Autor melodii niestety nie jest znany, słowa natomiast napisał Jerzy Żuławski. W niektórych publikacjach pojawia się wyraz syneczkowie.

Znalezione obrazy dla zapytania synkowie moi nuty

Synkowie moi, poszedłem w bój
Jako wasz dziadek, a ojciec mój,
Jak ojca ojciec i ojca dziad
Co z legionami przemierzył świat.
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny. (bis) /

Synkowie moi da nam to Bóg,
Że wreszcie spadną kajdany z nóg
I nim wy męskich dojdziecie sił
Jawą się stanie co dziadek śnił.
Szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny
Łan naszej wolnej ojczyzny. (bis)

Synkowie moi lecz gdyby Pan
Nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran.
To jeszcze w waszych sercach jest krew
Na nowy świętej wolności siew.
I wy pójdziecie pomni spuścizny
Na bój dla naszej Ojczyzny. (bis)