„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza [Jurand, postać tragiczna]

Etapy narastania tragizmu Zmiany w zachowaniu bohatera

Śmierć żony Juranda z rąk Krzyżaków podczas napadu na Spychów

 • Pogodny i szczęśliwy mąż i ojciec zmienia się w mściciela,
 • Staje się postrachem Krzyżaków,
 • Lochy Spychowa zapełniają się krzyżackimi jeńcami.

Po śmierci zony oddaje córkę na dwór księżnej

 • Tęsknot za jedynaczką,
 • Ból przy każdym spotkaniu, bowiem dziewczynka stawała się coraz bardziej podobna do matki.

Porwanie Danuśki

 • Załamanie Juranda,
 • Bezsilność,
 • Pokora,
 • Spełnienie nakazów porywaczy.

Przybycie do Szczytna

 • Podjęcie ryzyka,
 • Zgoda na poniżenie (dla dobra dziecka),
 • Pokora i znoszenie upokorzeń.

Pobyt w krzyżackim więzieniu

 • Okaleczenie Juranda,
 • Oślepienie rycerza,
 • Pozbawienie języka, by nikomu nie opowiadał, co go spotkało i z czyich rąk,
 • Ucięcie prawej dłoni, w której trzymał miecz, walcząc z Krzyżakami.

Wypuszczenie Juranda

 • Bezbronny,
 • Zmieniony,
 • Tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności trafia na Maćka, Jagienkę i Hlawę,
 • Powrót do Spychowa.

Spotkanie z porywaczem córki i własnym katem

 • Okazanie miłosierdzia,
 • Przebaczenie oprawcy,
 • Wypuszczenie go na wolność.

Śmierć Danuśki

 • Rozpacz i utrata kontaktu z rzeczywistością,
 • Zamknięcie się we własnym świecie.