Do niepoznania (niepoznaki) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do niepoznania

lub

do niepoznaki

przysłówek Przebrał się do niepoznania (niepoznaki).