O ile [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
o ile partykuła ograniczająca O ile pamiętam, byłeś tam obecny.
spójnik podrzędny warunku O ile spełnią się marzenia, zamieszkamy w Australii.