Ogromnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ogromnie przysłówek Ogromnie się cieszę z twojego zwycięstwa.