Ogółem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ogółem przysłówek (w całości) Ogółem biorąc, to nie był sukces.