Odwrotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
odwrotnie przysłówek Postąpił odwrotnie od wytycznych.