Od wewnątrz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od wewnątrz przysłówek Zatrzasnął się od wewnątrz.