Od wczoraj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od wczoraj przysłówek Od wczoraj jest znacznie chłodniej.