Odkąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
odkąd zaimek przysłowny wskazujący (od danego momentu) Bywam w Kielcach odkąd pamiętam.