Od ręki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od ręki przysłówek Naprawił mi buty od ręki.