od razu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od razu przysłówek Od razu przystąpił do działania.