„Do panny” Jana Andrzeja Morsztyna

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Ma ciągła budowę, brak podziału na strofy.
  • Zawiera sześć trzynastozgłoskowych wersów.
  • Podmiotem lirycznym jest zakochany, niestety nieszczęśliwie, mężczyzna.
  • Adresatem kobieta, nieczuła na wdzięki i uczucia zakochanego mężczyzny.
  • Poeta zastosował środki artystyczne, m. in. anaforę  („twarde, twardy, powtarzane w każdym wersie), epitety (np. „wielki kłopot”), metafory (np. „dąb wiekiem starym skamieniały”),  stopniowanie (np. „Twarde skały – twardszaś ty”).

Twarde z wielkim żelazo topione kłopotem,
Twardy dyament żadnym nie użyty młotem,
Twardy dąb wiekiem starym skamieniały,
Twarde skały na morskie nie dbające wały:
Twardszaś ty, panno, której łzy me nie złamały,
Nad żelazo, dyament, twardy dąb i skały.