„Do świętego Franciszka” Jana Twardowskiego

 • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
 • Budowa ciągła, utwór pozbawiony rytmu i rymów.
 • Słownictwo nietypowe poetycko.
 • Zaczerpnięte ze środowiska przyrodniczego (przyrodoznawców, ornitologów, myśliwych, ludzi żyjących w bliskim kontakcie z przyrodą).
 • Temat wiersza zawarty jest w jego tytule.
 • Sam nadawca nie ujawnia się.
 • Odbiorcą jest św. Franciszek, patron zwierząt, potrafiący z nimi rozmawiać.
 • Forma wiersza to rozbudowane pytanie retoryczne.
 • Poeta posłużył się też forma apostrofy.
 • Mamy także wyliczenia dotyczące „zachowań” zwierząt, poeta bawi się ciekawie słowami.
 • Wiersz ma wymowę humanistyczną, wyraża podziw dla świata, jego różnorodności.
 • Jest też miejsce na istotne pytania egzystencjalne (dwa ostatnie wersy).

Święty Franciszku patronie zoologów i ornitologów dlaczego żubr jęczy
jeleń beczy
lis skomli
wiewiórka pryska
kos gwiżdże
orzeł szczeka
przepiórka pili
drozd wykrzykuje
słonka chrapi
sikora dzwoni
gołąb bębni i grucha
kwiczoł piska
derkacz skrzypi
kawka plegoce
jaskółka piskocze
żuraw struka
drop ksyka
człowiek mówi śpiewa i wyje
tylko motyle mają wielkie oczy
i wciąż jeszcze tyle przeraźliwego milczenia
które nie odpowiada na pytania?