Do syta [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do syta przysłówek Najadłem się wreszcie do syta.