Dostatnio [żył naprawdę dostatnio]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dostatnio przysłówek Żył naprawdę dostatnio.