Dosyć, dość [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
Dosyć, dość przysłówek Nie dość, że nie przyszedł, to nawet nie zadzwoni.