Dostatecznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dostatecznie przysłówek Zapełnił plecak dostatecznie.