Doskonale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
doskonale przysłówek Doskonale potrafię to docenić.