Do późna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do późna przysłówek Do późna siedział u znajomych.