Dopóty [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dopóty przysłówek Dopóty ryczał, aż mu pozwolili.