Dopóki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dopóki spójnik podrzędny czasu Dopóki będziesz blisko, jest okey.