Dopokąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dopokąd spójnik podrzędny czasu Dopokąd nie przestaniesz płakać, nie ruszymy z miejsca.