Do szczętu (ze szczętem) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do szczętu

lub

ze szczętem

przysłówek  (całkiem) Zniszczyłem te rzeczy do szczętu.