Dotąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dotąd zaimek przysłowny wskazujący Nic dotąd mi bardziej nie smakowało.